ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای پیمان نوروزی

Peyman Norouzi

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181326)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی پیمان نوروزی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات پیمان نوروزی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتایید حضور یک نشانگر مولکولی جفت PCR) STS اختصاصی)، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا در ارقام تجاری چغندر قندپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته باژن های مقاومت به ریزومانی چغندرقنددومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
3دریافت فایل PDF مقالهتایید حضور یک نشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در ژنوتیپ های مختلف چغندرقنداولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقنداولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقندهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بیماریزایی و توالی های Rdna جدایه های Polymyxa betae حاوی و فاقد ویروس زردی نکروتیک رگبرگ جغندرقنددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مناطق بیانی و غیربیانی ژن گلوتاتیون -S- ترانسفراز جدایه ایرانی شبه قارچ Polymyxa betaeدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چندنشانگر مولکولی RAPD ناجفت پیوسته با ژن های برگرداننده باروری در چغندرقنددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چندنشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن RZ2 عامل مقاومت به ریزومانیا در Beta maritimaدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین چند نشانگرمولکولی با مقاومت مزرعه ای به ریزومانیا در چغندرقنددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراریزش در بافت جنی نزای هاپلوئید حاصل از کشت تخمک در گیاه چغندرقندنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تراریختی گیاه چغندر قند با کمک اگروباکتریوم تومه فاسینسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
13دریافت فایل PDF مقالهتراریختی چغندرقند با آکروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه های مونینهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
14دریافت فایل PDF مقالهپیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند RAPD شناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفتهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهردیابی Polymyxa betae ناقل ویروس عامل بیماری ریزومانیای چغندرقند با کمک روش های سرولوژیکی و مولکولیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهPythium aphanidermatum شناسائی مولکولی جدایه هایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهتراریختی چغندرقند با ژن ،cry3Aa رمز کننده مقاومت به آفات سخت بالپوشهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ژنوتیپ های هموزیگوت غالب مقاوم به ریزومانیا با منشأ بتاماریتیما با استفاده از نشانگر مولکولیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل وضعیت زیست فناوری در ایران Evaluation and analysis of Biotechnology status in Iranهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهکنترل فراژنتیک ساقه روی در چغندرقندنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
21دریافت فایل PDF مقالهکنترل فراژنتیک ساقه روی در چغندرقندنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد شکرسفید فامیل های نیمه خواهری خوش فرم (صاف و گرد) در چغندرقندشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تهیه نتاج تمام خواهری چغندرقند با مقاومت دو گانه به ریزومانیا و ریزوکتونیا بر پایه صفات کیفیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات پیمان نوروزی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات درایران و جهاندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
2دریافت فایل PDF مقالهپیشرفت همزمان اصلاح سنتی و بیوتکنولوژی در جهت بهبود محصول چغندرقنددوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1395
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه محصولات کشاورزی ارگانیک، سنتی و تراریختهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1397
4دریافت فایل PDF مقالهگزارش کوتاه: بررسی اقتصادی تولید بیواتانول از چغندرقند کشت پاییزهدوفصلنامه چغندرقند1394
5دریافت فایل PDF مقالهتایید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1392
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1391
7دریافت فایل PDF مقالهتراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)دوفصلنامه چغندرقند1387
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های سازگاری کلون های حاصل از کشت بافت چغندرقند در گلخانه، پایداری پلوییدی و بذرگیری در مزرعهدوفصلنامه چغندرقند1388
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانهدوفصلنامه چغندرقند1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1382
11دریافت فایل PDF مقالهروشی ساده و موثر برای استخراج DNA ژنومی از گیاه و قارچ جهت آزمونهای مبتنی برPCRدوفصلنامه چغندرقند1382
12دریافت فایل PDF مقالهتکرارپذیری برخی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz۱) در ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L.)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1390
13دریافت فایل PDF مقالهباززایی و تراریختی در برگ و بافت جنین زای هاپلوئید حاصل از کشت تخمک چغندرقندپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1391
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولکولی و افزایش فراوانی ژن مقاومت به نماتد مولد سیست در طی چند نسل خود گردهافشانی چغندرقندپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
15دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین یک نشان گر مولکولی ناجفت با شدت آلودگی به ریزومانیا در مزرعه و غلظت ویروس در ریشه چغندرقندپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
16دریافت فایل PDF مقالهردیابی Polymyxa betae در ریشه چغندر قند با استفاده از روش های میکروسکوپی، سرولوژیکی و مولکولیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
17دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های OF۲ و VAP به چغندر قند با کمک آگروباکتریوم ریزوژنز برای بررسی مقاومت به نماتددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
18دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش سترون کردن سیست و لارو نماتد Heterodera schachtii و بررسی امکان کاربرد آنها در کشت آزمایشگاهی بذرهای چغندرقنددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
19دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های OF۲ و VAP به چغندر قند با کمک آگروباکتریوم ریزوژنز برای بررسی مقاومت به نماتدفصلنامه علوم آب و خاک1382
20دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش سترون کردن سیست و لارو نماتد Heterodera schachtii و بررسی امکان کاربرد آنها در کشت آزمایشگاهی بذرهای چغندرقندفصلنامه علوم آب و خاک1386
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 785 بار

نمودار سالانه مقالات پیمان نوروزی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با پیمان نوروزی


به اشتراک گذاری صفحه پیمان نوروزی

کلیدواژه های مهم در مقالات پیمان نوروزی

پشتیبانی