آقای پیمان نوروزی

Peyman Norouzi

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181326)

23
24
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی