بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 774

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_054

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

تنش خشکی به عنوان مهمترین عامل محدود کننده در رشد گیاهان نقش مهمی در کاهش تولید گیاهان زراعی دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا سی ژنوتیپ لوبیا در دو شرایط عدم تنش و تنش خشکی مطالعه شدند. ازمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به طور جداگانه پیاده شد صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، عرض برگ ، طول بر ، طول غلاف، عرض غلاف، وزن صد دانه، ضخامت بذر، عرض بذر، طول بذر و تعداد دانه در غلاف مورد ارزیابی قرار گرفته نتایج تجزیه واریانس در شرایط نرمال و تنش دلالت بر وجود تفاوت معنی دار بین ارقام از حیث اکثر صفات مورد مطالعه داشته اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات عرض برگ ، طول غلاف، وزن صد دانه ضخامت بذر و عرض بذر معنی دار بود. در شرایط نرمال صفات طول غلاف، وزن صد دانه و تعداد دانه در غلاف و در شرایط تنش صفات طول برگ،طول غلاف، وزن صد دانه، عرض بذر و تعداد دانه در غلاف با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند. در تجزیه رگرسیون گام به گام در با در نظر گرفتن صفت عملکرد دانه بعنوان متغیر وابسته در شرایط عدم تنش رطوبتی به ترتیب صفات طول غلاف، وان صد دانه، عرض غلاف و عرض برگ وارد مدل رگرسیونی شدند. این مدل بیش از 45 درصدد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود. در شرایط تنش خشکی صفات طول برگ ، طول غلاف، عرض غلاف و عرض بذر وارد مدل رگرسیونی شدنده این مدل در مجموع 72 درصد از واریانس داده ها را توجیه نمود. در شرایط نرمال و تنش خشکی تجزیه کلاستر بر اساس روش وارد ژنوتیپ ها را به چهار گروه مجزا تقسیم نمود.

نویسندگان

تارا اسعد عراقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

خداداد مصطفوی

استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

محمدرضا بی همتا

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اسدی، ب.، ح. ر. دری و ع. غدیری. 1390. ارزیابی ...
  • Chung, J. H., D. S. Goulden. 1971. Yield components of ...
  • Nielsen, D.C. and N.O. Nelson, 1998. Black bean sensitivity to ...
  • Singh, S. P., 2001. Broadening the genetic base of common ...
  • Zlatev, Z. and Z. Stoyanov, 2005. Effects of water stres ...
  • نمایش کامل مراجع