تاثیر عصاره برخی گیاهان دارویی در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-42-4_011

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی و الکلی حاصل از مواد گیاهی درمنه ، گشنیز، اکالیپتوس و زیره سبز بر رشد علف های هرز تاج خروس وحشی و سلمه تره در آزمایشگاه و مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج ) در سال 1387 انجام گرفت . برای تهیه عصاره ها، مواد گیاهی آسیاب و پودر و سپس درون بشر با مقدار معین آب مقطر مخلوط شدند. این محلول ها به مدت 72 ساعت در دمای 25 درجه سلسیوس شیکر شدند و آنگاه با عبور از کاغذ صافی و سانتریفوژ کردن ، عصاره های گیاهی تهیه گردید. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که عصاره های درمنه و زیره سبز میزان جوانه زنی علف های هرز سلمه تره و تاج خروس وحشی را به طور معنی داری کاهش دادند، به طوری که این تاثیر بر جوانه زنی سلمه تره بیشتر بود. کمترین درصد جوانه زنی ، در هر دو علف هرز با 98 درصد کاهش در تیمار 100 درصد عصاره الکلی بدست آمد. در بررسی های مزرعه ای نیز عصاره های الکلی حاصل از مواد گیاهی زیره سبز و درمنه کمترین درصد سبز شدن تاج خروس وحشی و سلمه تره را داشتند، در نتیجه بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی لوبیا چیتی و تعداد غلاف در مترمربع در این تیمارها بدست آمد. اما در شاهد (بدون عصاره های مواد گیاهی ) بیشترین درصد سبز شدن هر دو علف هرز مشاهده شد و به همراه تیمار علف کش ترفلان + یکبار وجین دستی کمترین عملکرد دانه و بیولوژیکی و تعداد غلاف در مترمربع لوبیا چیتی بدست آمد. در کل ، عصاره های الکلی زیره سبز و درمنه بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد علف های هرز داشتند، که این امر در تحقیقات آینده می تواند در تولید مواد شیمیایی آللوپاتیک به عنوان ماده پایه برای الگوی ساخت علف کش های طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه ها:

آللوپاتی ، عصاره آبی و الکلی درمنه و زیره سبز ، لوبیا چیتی ، علف های هرز تاج خروس وحشی و سلمه تره

نویسندگان

فایزه ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج

ناصر مجنون حسینی

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج

سیدمحمدباقر حسینی

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج