آقای دکتر روح اله امینی

Dr. Rohollah Amini

دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400255)

28
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی