آقای دکتر فرشید قربانی

Dr. Farshid Ghorbani

دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (495262)

27
16
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی