آقای دکتر عبدالرحمن بهرامی

Dr. Abdulrahman Bahrami

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180258)

36
26
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی