آقای دکتر عباس افخمی عقداء

Dr. Abbas Afkhami

Professor, Bu-Ali Sina University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306073)

9
10
180
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی