سجاد امیدوارفر

Sajjad Omidvarfar

دانشجوی دکتری برنامه ریزی آمایش سرزمین

Researcher ID: (384148)

11
16
3
1
6
6
15
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو شبکه پژوهشگران ایرانی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب نشاط واژه ای گمشده در فضاهای شهری (طحان گستر) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت بحران شهری با تاکید بر زلزله (طحان گستر) - 1400 - فارسی
 • کتاب آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی (فرزانگان دانش) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس ممیزی املاک (1395-1396)
 • مدرس GIS (1396-تاکنون)
 • تسهیلگر جوامع محلی (کارشناس شهرسازی) استانداری آذربایجان غربی (1397-1401)
 • کارمند (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه محقق اردبیلی/ داور دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی /ارومیه_کادر اجرایی چهارمین فراخوان انتخاب پژوهشگر شهرساز (1400-1400)

جوایز و افتخارات

 • کسب جایزه دوسالانه کتاب «معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی» برای تألیف کتاب نشاط واژه ای گمشده در فضاهای شهری (1402)
 • رتبه دوم (فراخوان چهارمین دوره پژوهشگر برتر شهرساز/دانشگاه پیام نور ارومیه_شهرداری ارومیه) (1400)
 • تقدیر بعنوان جوان فعال در حوزه فرهنگی_ اجتماعی در شهرارومیه/ سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری ارومیه (1400)
 • رتبه سوم (فراخوان سومین دوره پژوهشگر برتر شهرساز/دانشگاه پیام نور ارومیه) (1399)
 • کسب رتبه پژوهشیار در شبکه پژوهشگران ایرانی (1399)
 • دانشجوی فعال در حوزه علمی، فرهنگی و طبیعی (دانشگاه پیام نور ارومیه/ستاد احیای دریاچه ارومیه) (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • گواهینامه فرهنگ سازی حمل و نقل و ترافیک در شهرهای ایران - دپارتمان آموزشی رهیافت (تهران) (1400)
 • رایانه کار ICDL - سازمان فنی و حرفه ای کشور/استان آذربایجان غربی (1400)
 • گواهینامه شیوه های جمع آوری آب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف - دانشگاه کردستان (1400)
 • دوره توسعه باغات با استفاده از استحصال آب باران - دانشگاه کردستان (1400)
 • گواهینامه مدل سازی اقلیمی - مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی (مشهد) (1399)
 • گواهینامه پایش و ارزیابی مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری - دانشکده کشاورزی دانشگاه سراسری محقق اردبیلی (1399)
 • گواهینامه آشنایی و شناخت مدیریت پسماند شهری و زیرسیستم های مرتبط با آن - دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • گواهینامه تحلیل زمانی جهت پایش محیط زیست(MODIS) - دانشگاه سراسری محقق اردبیلی (1398)
 • گواهینامه کارآفرینی فرهنگی و هنری - خانه مطبوعات استان آذربایجان غربی (1398)
 • گواهینامه اقدامات توسعه ای در محلات کمتر برخوردار (تسهیلگری) - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1398)
 • گواهینامه مقدماتی و پیشرفتهGIS - دانشگاه سراسری محقق اردبیلی (1397)
 • گواهینامه دوره مدیریت بحران - استانداری آذربایجان غربی (1396)
 • گواهینامه پیشرفته GIS - سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی (1395)
 • گواهینامه دوره های آموزشی ویژه ستاد احیای دریاچه ارومیه - ستاد احیای دریاچه ارومیه / دانشگاه پیام نور ارومیه (1395)
 • گواهینامه کارآفرینی در راستای تفکر عملگرایی - شهرداری ارومیه (1394)