آقای دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر

Dr. sayyed yaghoub zolfegharifar

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (254856)

88
7
23

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استادیار تدریس
  • استاد مدعو تدريس
  • استاد مدعو تدريس