خانم دکتر آمنه مالمیر

Dr. ameneh malmir

استادیار گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

Researcher ID: (260825)

90
28
21

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب اصول برنامه ریزی آموزشی (جادوی قلم/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب رهبری خدمتگزار (جادوی قلم) - 1401 - فارسی
 • کتاب اصول سرپرستی (جادوی قلم/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب توانمند سازی یا توانمند گزینی؟ (جادوی قلم/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی (جادوی قلم) - 1400 - فارسی
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت (انتشارات جادوی قلم) - 1400 - فارسی
 • کتاب سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری (جادوی قلم) - 1400 - فارسی
 • کتاب فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری (انتشارات جادوی قلم) - 1400 - فارسی
 • کتاب کتاب زندگیت رو به نمایش نذار (انتشارات جادوی قلم) - 1400 - فارسی
 • کتاب بهره وری در سازمان (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب رفتار سازمانی پیشرفته (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب رهبری در بخش دولتی (جادوی قلم) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت ارتباط با شهروند (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب مدیریت حقوق و دستمزد (زرنوشت) - 1399 - فارسی
 • کتاب روانشناسی سازمانی (جادوی قلم) - 1399 - فارسی
 • کتاب راهنماي كامل زبان تخصصي 4 رشته مديريت بازرگاني (صفار) - 1393 - فارسی
 • کتاب راهنمای کامل زبان تخصصی 5 رشته مدیریت دولتی (صفار) - 1393 - فارسی
 • کتاب راهنماي كامل زبان تخصصي 2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه پيام نور (صفار) - 1392 - فارسی
 • کتاب راهنمای کامل زبان تخصصی 3 (صفار) - 1392 - فارسی
 • کتاب راهنمای کامل زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد (صفار) - 1392 - فارسی