آقای دکتر خسرو موحد

Dr. Khosro Movahed

دانشیار، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372348)

24
39

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی