ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر امیررضا کریمی آذری

Dr. Amir reza Karimi azari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179363)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی امیررضا کریمی آذری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی امیررضا کریمی آذری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

سمتهای علمی و اجرایی امیررضا کریمی آذری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات امیررضا کریمی آذری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمعماری خدمات شهر الکترونیکی با رویکردی به ساخت و ساز در حوزه شهر الکترونیکدومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک1388
2دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی مسکن با رویکردی به ارتقا خلاقیت ونوآوری درکودکان در ایرانسومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهمعماری با شیشه و پیشرفت های این صنعت Glazingاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
4دریافت فایل PDF مقالهپیشرفت های نو در معماری فضا های کتابخانه ای در جهان با رویکردی به طراحی نماهای بیرونی کتابخانه هااولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه استفاده از فن آوری نوین درصنعت ساختمانی روستاهای اقلیم معتدل ومرطوب با رویکرد توسعه پایدارهمایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 14041393
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت مصرف آب در پایداری معماری بافت سنتی مناطق کویریاولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار1393
7دریافت فایل PDF مقالهتدوین مشخصه های ابنیه گیلان با رویکرد الگوهای معماری الکساندر نمونه:خانه منجم باشیاولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار1393
8دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی کالبدی پارکینگ های شهر رشت : نمونه موردی مطالعه منطقه 2 شهرداری رشتاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سازگاری فضاها و مکانیابی خانه های سالمندی با استفاده از GISنمونه موردی شهر تبریزاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
10دریافت فایل PDF مقالهنیاز سنجی فضاهای آموزشی در کلان شهرهای در حال توسعه بررسی موردی :برنامه ریزی پیرامون دبیرستان های منطقه ۱ شهر رشت در افق بیست وپنج سالهاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربری فضای سبز لاهیجان از نظر کمی و پراکندگیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبودهای فضاهای کاربری های ورزشی نمونه موردی شهرستان لاهیجاناولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پارکینگ های شهر لاهیجاناولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کالبدی مدارس دولتی شهر لاهیجان و بررسی استاندارد سرانه ها طبق کمبودهای موجوداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
15دریافت فایل PDF مقالهمعماری بومی ابنیه سنتی مناطق سرد و کوهستانی نمونه موردی:خانه انصاری ارومیهدومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمبود فضای سبزشهری براساس سرانه های استاندارد طی چشم انداز25ساله نمونه موردی شهرلنگروددومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی هویت درمعماری ژاپنی درمقایسه باهویتی درمعماری معاصر ایراندومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نور به عنوان یک عنصر هویت ساز در معماری مساجد معاصراولین همایش ملی معماری مسکونی 1393
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضیعت فضاهای آموزشی مدارس شهر کوچصفهان با تاکیدبربهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزاناولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل کالبدی موثر بر احساس امنیت در فضای عمومی محلات شهری، نمونه موردی محله شیرآباد زاهداندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر وجود مساجد در راسته بازارهای سنتی ایران ر میزان احساس امنیت افراد (مطالعه موردی: بازار سنتی اصفهان)دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
22دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای معماری پایدار در خانه های بومی استان گیلانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبود کاربری پارک شهر و پیشنهاد در مورد برطرف کردن آن و مکانیابی (نمونه موردی: شهرستان ماسال)اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
24دریافت فایل PDF مقالهنقش معماری و فرهنگ در ارتقاء سطح بهداشت محیط سکونتگاه های بومی گیلاناولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های اراضی و اندازه شهردر طرح های توسعه پایدار شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز(مطالعه موردی :شهر لاهیجان)اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی کاربری های تفریحی- فرهنگی با تأکید بر جمعیت (مطالعه موردی: شهر یزد)اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
27دریافت فایل PDF مقالهارتباط متقابل شیوه زندگی با الگوی کالبدی خانه مطالعه موردی : استان گیلاناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی رابطه معماری و فرهنگ در دو بافت جدید و قدیم استان گیلان برمبنای رویکرد انسانشناسی آموس راپاپورتاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضاهای سبز درشهرها با رویکرد سلامت وکاراییاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفکر مدرنیسم در معماری سنتی گیلان در دوره قاجارنمونه موردی خانه منجم باشی لنگروداولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
31دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی عناصر اصلی سیمای شهر از دیدگاه کوین لینچ و بررسی استخر لاهیجان به عنوان یک نشانه شهریاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
32دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی منظر شهری نمای ساختمان با بررسی تاثیر فرهنگ آپارتمان نشینی مطالعه موردی شهرستان سیاهکلاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
33دریافت فایل PDF مقالهدستمایه های گیلان بازتابی از طبیعت و باورهااولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
34دریافت فایل PDF مقالهدور نمای تحقیقاتی پیشنهادی فضای ورزشی مورد نیاز آتی شهرستان ماسالاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی معماری بومی گیلان در راستای دستیابی به معماری پایدارجهت احیای ارزش های بومیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و کیفی کاربری فرهنگی در شهرستان لاهیجاناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضع موجود فضاهای ورزشی و مقایسه آن با سرانه استاندارد نمونه موردی شهر لاهیجاناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان های استان گیلان در مقایسه با سرانه استاندارددومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
39دریافت فایل PDF مقالهنقش طراحی شهری در جلوگیری و کاهش بزه کاری و ناهنجاری های اجتماعی و ایجاد احساس امنیت (نمونه موردی شهر لاهیجان)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
40دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای کالبدی تاثیر گذار در ایجاد خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانی لاهیجانهمایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی1393
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی مراکز فرهنگی هنری مطالعه موردی شهر بندر انزلی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و برنامه ریزی فضاهای باز شهری در شهر دوستدار کودک با تاکید بر تاثیر فضاهای باز شهری بر خلاقیت کودکان ( نمونه موردی شهر رشت)کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی رضایت مندی کودکان از فضاهای سبز در مجتمع های مسکونیکنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1394
44دریافت فایل PDF مقالهمزایای استفاده از نور طبیعی در فضاهای داخلی مسکونی در جهت ارتقا کیفیت زندگیکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
45دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر معیارهای مکانگزینی مدارس مقطع راهنمایی شهر لنگرودکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
46دریافت فایل PDF مقالهشینتو و آندوکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
47دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری معماری پایدار رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری در طراحی مجتمع ها مرکز همایش های بین المللی در اقلیم سرددومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی1394
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و طراحی ساختار مناسب پارک های علم و فناوری با نگاهی به رویکرد جهانیدومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی1394
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبودهای فضاهای کاربری مسکونی نمونه موردی شهر رشتدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپارک موزه کودک بررشدخلاقیت کودکانسومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
51دریافت فایل PDF مقالهشناخت عوامل موثردرپاسخگویی فضای بازی کودکانسومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
52دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر معیارهای مکانگزینی مدارس مقطع راهنمایی شهر لنگرودهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبودهای فضاهای کاربریهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمونه موردی شهر رشتهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
54دریافت فایل PDF مقالهریشه های معماری پایدار (نمونه موردی: روستای امامزاده ابراهیم شفت)کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش عوامل کالبدی محیط در ایجاد دانشگاههای پویا وشاد درجهتافزایش بهروریمطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی بوکانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و جایگاه معماری بومی در طراحی مجتمعهایمسکونی(نمونه موردی: مجتمع مسکونی کوی آفتاب در شهر بوکان)کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربری کتابخانه در شهرستان مراغه از نظر کمی و کیفیکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
58دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ایستگاه آتش نشانی در لاهیجانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبود فضاهای فرهنگی(سینما) ، نمونه موردی شهر تبریزکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبودهای فضاهای فرهنگی (فرهنگسرا) نمونه موردی شهر رشتکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبود فضاهای با کاربری نمایشی(تئاتر) نمونه موردی شهر نوشهرکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین متغیرهای مکانیابی مراکز آموزش عالی و تحلیل میزان اثرگذاری آن ها مطالعه موردی: شهر بندرعباسکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر چیدمان کلاس درس در بهبود یادگیری دانش آموزان (نمونه موردی : دانش آموزان مقطع ابتدایی رشت)همایش ملی معماری فضاهای آموزشی1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل معیارهای طراحی پارک های علم و فناوری با رویکرد پایداری انرژی نمونه موردی : طراحی معماری پارک علم و فناوری مراغه با رویکرد پایداری انرژیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اصول طراحی اقلیمی درنواحی سرد بارعایت مولفه های معماری سبز درطراحی مرکزهمایش های بین المللیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمبودهای فضاهای کاربری های ورزشی نمونه موردی شهرستان زنجانسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
67دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی هتل - دانشکده راه ابریشم با تأثر پذیری از عملکرد کاروانسراها در این مسیر بین المللی سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های برنامه ریزی شهری با توجه به معیارهای کیفی زندگیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وتحلیل کمی و کیفی مدارس و تاثیرآن برحوزه برنامه ریزی کالبدی شهری نمونه موردی: مدارس شهرستان شهریارسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربری های فرهنگی استان گیلانسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی وضعیت فضاهای با کاربری تجهیزات شهری پستهای برق 20 کیلوولت درشهر تهران واثر آن درآشفتگی منظر شهری و قیمت مسکنسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ایجاد طرح توسعه یک بنای تاریخی بر سرزندگی مردم منطقه نمونه موردی، عمارت کلاه فرنگی رشتسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپیاده راه برسرزندگی وپویایی فضای شهری نمونه موردی خیابان اعلم الهدی رشتسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل کالبدی موثر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری نمونه موردی: میدان صیقلان شهر رشتسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
75دریافت فایل PDF مقالهساماندهی عناصرتاریخی باهدف ایجاد وتقویت حس مکان و حس تعلق درشهر( بررسی عناصرتاریخی لاهیجان)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
76دریافت فایل PDF مقالهپیاده مداری خیابان فردوسی سندج وحذف خودروباهدف ارتقاء تعاملات اجتماعیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
77دریافت فایل PDF مقالهفضاهای کودک محور با تکیه بر تعامل کودک و فضادومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
78دریافت فایل PDF مقالهمعماری و پدافند غیر عامل در طراحی و افزایش توان دفاعی مراکز نظامیکنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی1395
79دریافت فایل PDF مقالهزمینه گرایی کالبدی،پاسخی بر چگونگی ترکیب اثر معماری با بافت موجوددومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1395
80دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی میان تناسبات فضا بر سلامت روان در محیط های مسکونی محله ی نیمای شهر لاهیجاناولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
81دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهمترین مولفه های موثر بر ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان در طراحی بناهای امروزیاولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران1395
82دریافت فایل PDF مقالهنیازسنجی کاربری مسجد برمبنای سرانه استاندارد شهری (نمونه موردی شهر بوکان)اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش معماری مساجد محلات شهری در جهت ارتقاء معنویتاولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
84دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی هتل - دانشکده راه ابریشم با تأثر پذیری از عملکرد کاروانسراها در این مسیر بین المللی اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های کالبدی و عملکردی فضاهای جمعی دانشگاهی در جهت ارتقاء تعاملات اجتماعیدومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای نظریه ی (CPTED) در پیشگیری ازجرم در مجتمع های مسکونیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
87دریافت فایل PDF مقالهارتقاء کیفیت خدمات شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان (شهر منجیل)نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
88دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای طراحی معماری مجتمع های مسکونی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین آن (واقع در شهر رشت)دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
89دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی مدارس دوستدار کودک در مقطع ابتدایی با رویکرد ارتقاء رشد شناختی دانش آموزان در ایران (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر رشت)کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی1396
90دریافت فایل PDF مقالهعوامل تاثیرگذار در تامین نیازهای انسانی در مسکن حداقلپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
91دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مولفه های تاثیر گذار بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت (منطقه مورد مطالعه: شهرک غرب تهران)همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط زیست1396
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عوامل فضایی در ارتقاء تعاملات اجتماعی به منظور طراحی مجموعه سینمایی-فرهنگی( مطالعه موردی: شهر بندرانزلی )پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عوامل فضایی در جهت ارتقاء سرزندگی به منظور طراحی مجموعه ورزشی (نمونه موردی: شهر بندر انزلی)پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
94دریافت فایل PDF مقالهمولفه های محیطی موثر در کاهش ترس کودکان در بیمارستان کودکان با بهره گیری از نگرش والدیندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل محیطی کاهنده ی استرس در فضاهای درمانی کودکان با بهره گیری از دیدگاه کودکاندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
96دریافت فایل PDF مقالهاستخراج مفاهیم ناظر بر نشانه شناسی شهری در جهت ارتقاء خوانایی محیطهمایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد1397
97دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی مولفه های تاثیرگذار بر ارتقاء کیفیت کالبدی مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع پردیسان رشت و ارغوان بندرانزلی)کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران1398
98دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر تراکم ادراکی در مجتمع های مسکونی شهر رشت با روش تحلیل عاملی (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان و کاکتوس شهر رشت)کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران1398
99دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر وضعیت مولفه های کالبدی فردی در مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان رشت و ارغوان انزلی)دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1398
100دریافت فایل PDF مقالهمولفه های تاثیرگذار بر تراکم ادراکی در جهت بوجود آوردن حس خلوت در مجتمع های مسکونی (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان و کاکتوس شهر رشت)دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1398
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر بالا بردن سطح خلاقیت کودکان در طراحی باغ موزه(مورد مطالعه: شهر رشت)همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد1397
102دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر خوانایی محیط در مجتمع های مسکونینخستین همایش ملی مسکن پایدار1399

مقالات امیررضا کریمی آذری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1044 بار

نمودار سالانه مقالات امیررضا کریمی آذری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با امیررضا کریمی آذری


به اشتراک گذاری صفحه امیررضا کریمی آذری

کلیدواژه های مهم در مقالات امیررضا کریمی آذری

پشتیبانی