آقای علی صمدی

Ali Samadi

قائم مقام دانشگاه و معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی هیرکانیا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181603)

28
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی