خانم دکتر سحر طوفان

Dr. Sahar Toofan

دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (118831)

97
31
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی