آقای دکتر محمد بهاروند

Dr. Mohammad Baharvand

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (343284)

17
7
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی