آقای دکتر هوشمند علیزاده

Dr. Hooshmand Alizadeh

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (243659)

22
10
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی