آقای دکتر ابوالفضل قنبری

Dr. Abolfazl Ghanbari

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185341)

50
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی