خانم دکتر فریبا کرمی

Dr. Fariba Karami

دانشیار- دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177271)

72
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی