مجله هیدروژیومورفولوژی

Journal of Hydrogeomorphology

نشریه هیدروژئومورفولوژی بر اساس نامه­ ی شماره­ ی ۳.۱۸.۲۸۷۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره پاییز ۱۳۹۵ ،درجه علمی –پژوهشی دریافت کرده است.

 رتبه فصلنامه هیدروژئومورفولوژی  بر اساس رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰ وزات علوم، تحقیقات و فناوری، "الف"می باشد.

نشریه علمی- پژوهشی هیدروژئومورفولوژی در راستای ارتقای پژوهش در علوم جغرافیای کاربردی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی از طرف دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز منتشر می شود.

این نشریه،  بر موضوعات مرتبط با هیدروژئومورفولوژی نظیر فرآیندهای فعال در ناهمواریهای سطح زمین، فرسایش و رسوب،  تشکیل و تحول آنها  تمرکز دارد. هسته اصلی این موضوعات در برگیرنده جغرافیای طبیعی محیطهای رودخانه ای، کارستی، ساحلی، بیابانی، پریگلاسیری، یخچالی و همچنین تغییرات هیدروژئومورفولوژیکی کواترنری این محیطهاست. توجه به جنبه های کاربردی مطالعات هیدروژئومورفولوژیک در زمینه مدیریت، حفاظت و ساماندهی عرصه های سکونتگاهی، منابع طبیعی و گردشگری در اولویت اهداف این نشریه می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات