آقای دکتر محمدرضا یوسفی روشن

Dr. MohammadReza Yousefi Roshan

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (استادیار)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409977)

33
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی