آقای دکتر رسول شریفی نجف آبادی

Dr. Rasoul Sharifinajafabadi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (80740)

75
28
5
3
2
4
5
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Sharifi Najafabadi, Rasoul,Sahebzadeh, Behrooz, Analysis of Main Zagros Recent Fault Strike-Slip Evidence from Dorud to Dena,International Journal of Science and Engineering Investigations, Volume 3, Issue 24, January 2014,17-24.
 •  Nouri1, Abbas Ali , Sharifi Najafabadi, Raoul , Nezammahalleh, Mohammad Ali, Detection of Hydrothermal Alteration Zones using Image Processing Techniques, ChahrGonbad, Iran, Journal of Environmental Treatment Techniques, 2020, Volume 8, Issue 1, Pages: 353-363

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب برنامه ریزی درسی آموزش جغرافیا (دانشگاه فرهنگیان) - 1402 - فارسی
 • کتاب نئوتکتونیک زاگرس میانی (شاپرک سرخ) - 1396 - فارسی
 • کتاب سرزمین شکوفه‌های بادام:شهرستان نجف‌آباد (مهر زهرا(ع)) - 1395 - فارسی
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی با تاکید بر شواهد ژئومورفیک زمین ساخت فعال (مهر زهرا(ع)) - 1393 - فارسی
 • کتاب آشنا‌یی‌ با‌ اختصا‌صا‌ت‌ زمین‌ در فضا‌ (مقدما‌ت‌ نجوم‌ عملی‌) (تیک یزد) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی آیت نجف آباد (1390-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پردیس دانشگاه فرهنگیان اصفهان (1395-1397)

جوایز و افتخارات

 • عضو هیات علمی نمونه دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان (1397)
 • رتبه ی اول آزمون دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان (1384)
 • رتبه اول تدریس زمین شناسی کشور (1379)