خانم دکتر مریم بیاتی خطیبی

Dr. Maryam Bayati Khatibi

گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177263)

43
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی