آقای مهران حاجی لو

Mehran Hajilou

Researcher ID: (423689)

3
4
1
2
1
1
10

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب رهبری در دو نگاه: مروری بر سبک‌های سازنده و مخرب (زهرآگین) (جهاد دانشگاهی قزوین) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه 1 دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (1398)