آقای دکتر اصغر نظریان

Dr. Asghar Nazarian

استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183626)

9
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی