خانم دکتر زهرا احمدی پور

Dr. Zahra Ahmadipour

استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269858)

27
52
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی