ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

محمدرضا شهرکی

mohammadreza shahraki

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

محور تخصصی:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

Researcher ID: (210634)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت محمدرضا شهرکی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مقالات بین المللی خارج از کشور محمدرضا شهرکی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Mohammad Esmaeili, M., Shahraki, M. R., Barani, H., Abedi Sarvestani, A., & Behmanesh, B. (2019). Social Responsibility and Rangelands Conservation: An Investigation on Mobile Pastoralists in Golestan Province, Iran. Journal of Rangeland Science, 9(2), 112-125.
2Behmanesh, B., Abedi Sarvestani, A., Sharafatmandrad, M., Shahraki, M. R., & Hajili-Davaji, A. (2016). Assessment of Rangeland Degradation Indicators using Exploiters’ View between Authorized and Unauthorized Exploiters (Case Study: Saryqmish Winter Rangelands, Golestan Province, Iran). Desert, 21(2), 105-113.
3Behmanesh, B., Barani, H., Sarvestani, A. A., Shahraki, M. R., & Sharafatmandrad, M. (2016). Rangeland degradation assessment: a new strategy based on the ecological knowledge of indigenous pastoralists. Solid Earth, 7(2), 611-619.
4Shahraki, M. R., Abedi-Sarvestani, A., Seyedi, M. S., Khachak, P. R., Nieto-Garibay, A., Van Passel, S., & Azadi, H. (2015). The perception by pastoralists of the factors influencing the appropriate distribution of livestock in the rangelands of north-east Iran. The Rangeland Journal, 37(2), 191-197.
5Shahraki, M. R., Gholami Baghi, N., Sharafatmandrad, M., & Behmanesh, B. (2015). Rangelands Goods and Services Local People Views and Priorities (Case Study: Hezarjarib Rangelands, Mazandaran Province, Iran). Journal of Rangeland Science, 5(3), 212-221.
6Shahraki, M. R., Sarvestani, A. A., & Barani, H. (2011). Participation and success: A study in range management cooperatives, Iran. Research Journal of Environmental Sciences, 5(10), 798.
7Shahraki, M. R., & Sharafatmandrad, M. (2012). Comparative Study of Member Viewpoints about Effective Socio-Economic Factors on the Range Management Cooperatives Success (Golestan Province). Journal of Rangeland Science, 2(2), 497-505.
8Ahmadpour, A., & Shahraki, F. A. M. R. (2019). The Effect of Social Capital Aspects on Entrepreneurial Behavior of the Members of Rural Women Cooperatives in Mazandaran Province.
9Ahmadpour, A., & Shahraki, M. R. (2020). Land-Use Change Scenarios. Zero Hunger, 469-477.

مقالات محمدرضا شهرکی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی و تعاونیهای مرتعداری در کشور با تأکید بر استان گلستانکنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی گامها و مراحل اساسی در بهبود عملکرد تعاونیهای منابع طبیعی (مطالعهای در تعاونیهای مرتعداری استان گلستان)کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی1390
3دریافت فایل PDF مقالهمنابع طبیعی و توسعه پایداربانگاهی به عرصه های مرتعی کشوراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانغ و مشکلات ناشی از تخریب در جنگل های زاگرساولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
5دریافت فایل PDF مقالهکارکردها وضرورت آموزشهای ترویجی درحفظ و احیای منابع طبیعی: مورد مطالعه تعاونیهای مرتعداری استان گلستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهعشایر، کوچ و اسکان: تحلیلی بر گزیدارهای توسعه جوامع عشایریهمایش ملی توسعه روستایی1391
7دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع طبیعی مبتنی بر جوامع محلیسومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی1393
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی بهرهبرداری پایدار از مراتعاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر مشارکت زنان روستایی و عشایری در مدیریت پایدار مراتعاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
10دریافت فایل PDF مقالهشیوههای سنتی تعاون و توسعه پایدار روستایی ایرانهمایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 14041393
11دریافت فایل PDF مقالهدانش سنتی استفاده از گیاهان دارویی در طب شکسته بندی سنتیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
12دریافت فایل PDF مقالهنقش مراتع در طب سنتی و تأمین داروهای گیاهی مورد نیاز روستاییان و عشایردومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1393
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نظری انواع نظام های بهره برداری روستایی و عشایری از مراتعسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
14دریافت فایل PDF مقالهمعرفی عوامل موثر بر روند نزولی وضعیت مرتع از دیدگاه بهره بردارانسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
15دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه رسانه ها بر حفاظت و پایداری عرصههای منابع طبیعی کشوردومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه1394
16دریافت فایل PDF مقالهدانش جوامع محلی از طرحهای منابع طبیعی و تمایل به مشارکت در اجرای آنهادومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیدگاه جنگل نشینان نسبت به تاثیر طرح های جنگلداری بر درآمد روستاییان در حوزه تنگ سولک استان کهگیلویه و بویر احمددومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهنقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد مدیریت مشارکتی جنگل ها (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
19دریافت فایل PDF مقالهمیزان مشارکت روستاییان جنگل نشین در طرح های جنگلداری (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیدگاه جنگل نشینان نسبت به تاثیر طرح های جنگلداری بر اشتغال روستاییان (مطالعه موردی: حوزه تنگسولک- استان کهگیلویه و بویراحمد)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
21دریافت فایل PDF مقالهگیاه مردم شناسی دارویی عشایر منطقه چهل کمان در استان خراسان رضوینخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر دانش رفتاری و مصرفی بهره برداران روستایی و عشایری از گیاهان دارویی (مطالعه ای در مراتع چهل کمان شهرستان سرخس- خراسان رضوی)نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
23دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه رسانه ها بر حفاظت و پایداری عرصه های منابع طبیعی کشوراولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
24دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی نقاط قوت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در مدیریت پایدار جنگل ها بر اساس دیدگاه کارشناسانکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر نقش رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی اکوتوریسم جنگلیکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر اهداف راهبردی سازمان های مردم نهاد (NGOs) و جایگاه آن های در مدیریت حاکمیتی منابع طبیعیاولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ویژگی های فردی جنگل نشینان با دیدگاه آنان نسبت به پتانسیل های طبیعت گردی (مطالعه ای در جنگل های زرین گل استان گلستان)پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیدگاه کارشناسان در راستای اثرگذاری طبیعت گردی بر معیشت جوامع جنگل نشین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان)پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری1397
29دریافت فایل PDF مقالهگیاه مردمشناسی و دانش بومی جنگل نشینان در استفاده از گیاهان جنگلی (جنگل های جاجی آریوب کشور افغانستان)اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
30دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیلی بر مدیریت عرصه های جنگلی در افغانستاناولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای انگیزهای جذب دانش آموزان به رونق نماز (مطالعه موردی شهرستان گرگان)همایش نماز (آثار فردی و اجتماعی آن)1398
32احمدپور، امیر، عابدی سروستانی، احمد، شهرکی، محمدرضا و امامی، نفیسه. 1399. بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت زنان عضو صندوق های خرد روستایی در پروژه ترسیب کربن در استان گلستان. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
33احمدپور، امیر، شهرکی، محمدرضا و عرب، فاطمه 1399. بررسی رابطه ویژگی های حرفه ای و شخصیتی زنان عضو تعاونی های روستایی با رفتار کارآفرینانۀ آنان (مورد مطالعه: استان مازندران). هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
34امامی، نفیسه، شهرکی، محمدرضا و کوسه غراوی، یازمراد. 1399. نظام آموزشی جوامع روستایی و نقش آن بر توانمندسازی آن ها در راستای حفاظت از منابع طبیعی. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
35شریف زاده، محمدشریف، عدالله زاده، شهرکی، محمدرضا. 1399. واکاوی بازدارنده های تحقق مدیریت شایسته سالار در تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان: استلزاماتی برای ترویج به عنوان تسهیلگر نهادی. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
36شهرکی، محمدرضا، حسینی، سیدمحسن، مستوری، علی. 1399. تحلیلی بر روند مدیریت مشارکتی در سیاستگذاری عرصه های منابع طبیعی با تمرکز بر استان گلستان. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
37شهرکی، محمدرضا، فرامرزی، احمد، رضایی، مریم، احمدپور، امیر. 1399. بررسی تأثیر اجرای پروژۀ ترسیب کربن در توسعۀ کشت گیاهان دارویی در استان گلستان. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
38شهرکی، محمدرضا، مهاجر، محسن، لطفی، عبدالرحیم، احمدپور، امیر. 1399. بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه ای در حوزه آبخیز تیل آباد-استان گلستان). هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
39رضایی، مریم، شهرکی، محمدرضا و فرامرزی، احمد. 1399. مشارکت جوامع محلی و توسعه حفاظتی اکوتوریسم جامعه محور. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99
40شهرکی، محمدرضا، حسینی، سیدیعقوب، رضایی، مریم. 1399. بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات دارویی تولیدی جوامع روستایی در پروژۀ ترسیب کربن حوزه آبخیز تیل آباد استان گلستان. هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار؛ تهران. 99

مقالات محمدرضا شهرکی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ و دانش عامیانه(مطالعه موردی: شیوه های سنتی و دانش بومی شترداری)دوفصلنامه دانش بومی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل کمان استان خراسان رضویدوفصلنامه دانش بومی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری شهرستان سنندجمجله مرتعداری1394
4دریافت فایل PDF مقالهعامل های موثر بر رفتار نوآورانه دانشجویان آموزشکده کشاورزی ساریفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1397
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رابطه ویژگیهای فردی و شخصیتی با رفتار کارآفرینانه زنان عضو تعاونیهای روستایی مازندرانمجله کارآفرینی در کشاورزی1398
6دانش بومی گیاهشناسی گیاهان دارویی منطقه چهارباغ از مراتع استان گلستان 1391
7بررسی عوامل فردی اثرگذار بر موفقیت شرکت های تعاونی مرتعداری استان گلستان1391
8آموزش و مشارکت: مطالعه¬ای در طرح¬های مرتعداری استان گلستان 1392
9تحليل همبستگی برنامه های مدیریتی بر میزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری در حفظ، احياء و بهره برداري مراتع استان گلستان1393
10بررسی نوع و میزان بهره برداری از جنگل به وسیله روستاییان حاشیه نشین (مطالعه موردی: منطقه هزارجریب- استان مازندران)1394
11تحلیل نقش مشارکت روستاییان در توسعه روستاهای جنگل نشین (مورد مطالعه: تعاونی‌های جنگلداری استان گلستان) 1394
12عوامل تعیین کنندۀ پذیرش خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان (مورد مطالعه: منطقۀ نکاچوب استان مازندران) 1395
13احساس امنیت و گردشگری: مطالعه ای در پارک های جنگلی استان گلستان 1396
14بررسی تأثیر پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی (مورد مطالعه حوزه آبخیز تیل آباد استان گلستان)1396
15بررسی تطبیقی انسجام اجتماعی: مطالعه¬ای در بین بهره برداران عضو و غیرعضو تعاونی های مرتعداری استان گلستان1397
16بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت بهره برداران در فعالیت های احیایی و اصلاحی مراتع قشلاقی استان گلستان1398
17بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی در رفتار کارآفرینانه زنان عضو تعاونی های روستایی استان مازندران1399
18سرمایه اجتماعی و مشارکت: مطالعه ای در بین جنگل-نشینان جنگل های زاگرس استان کهگیلویه و بویراحمد 1399
19تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعه موردی استان گلستان1399
20بررسی نوع و میزان بهره برداری از جنگل و نقش آن بر معیشت جنگل نشینان جاجی آریوب (استان پکتیا-افغانستان) 1399
21شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدیدهای فراروی سازمان¬های مردم¬نهاد در مدیریت پایدار عرصه¬های جنگلی استان گلستان 1400
22واکاوی علائم تخریب مراتع از دیدگاه گله داران روستایی و عشایری مراتع قشلاقی شمال شرق استان گلستان 1399
23آگاهی روستاییان از بروز نشانه های تغییر اقلیم و رابطۀ آن با معیشت پایدار جوامع محلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان استان گلستان)1400
24عوامل مؤثر بر معیشت پایدار زنان سرپرست خانوار روستایی عضو صندوق¬های اعتبارات خرد شهرستان قائمشهر 1400

تحصیلات تخصصی محمدرضا شهرکی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1توسعه روستاییکارشناسی ارشد97-99
2مرتعداریکارشناسی ارشد87-91
3مرتع و آبخیزداریکارشناسی83-87

جوایز و افتخارات محمدرضا شهرکی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 13951395
2پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 13961396
3پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 13971397
تاریخ ایجاد رزومه: 11 آذر 1399 - تعداد مشاهده 226 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا شهرکی

تماس با محمدرضا شهرکی

آدرس ایمیل: m.rshahraki@yahoo.com
شماره همراه: 09115148656
کشور: ایران استان: گلستان شهر: گرگان

به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا شهرکی

علایق شخصی

  • مسائل اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع طبیعی
  • توسعه روستایی و مطالعات عشایری
  • معیشت و توانمندسازی جوامع محلی در روستاها
  • اتنوبوتانی و دانش بومی
پشتیبانی