آقای دکتر عامر نیک پور

Dr. Amer Nikpour

دانش یار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259893)

26
57
1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی (1390-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران (1398)