ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر عامر نیک پور

Dr. Amer Nikpour

دانش یار

محور تخصصی:جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

Researcher ID: (259893)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات عامر نیک پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمنظر شهر در مرکز شهر آملاولین همایش GIS شهری1386
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش گردشگری درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: شهرکلاچایاولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت1393
3دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی محلات شهری بر اساس پایداری اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاپسیس (مطالعه ی موردی: شهر آمل)چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1393
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سلسله مراتب مناطق شهری بر پایه عدالت اجتماعی (نمونه موردی : شهر بابل)هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)1393
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی ساختار فضایی جمعیت شهری در استان های حوزه دریای خزر 1390همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر1393
6دریافت فایل PDF مقالهسنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی آزادشهرهمایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر1393
7دریافت فایل PDF مقالهسنجش کالبدی فرم شهر بر اساس تراکم (مورد مطالعه شهر آمل)همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تحقق شاخصهای شهرسالم مطالعه موردی شهربهشهراولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی کیفیت محیط در محورهای پیاده شهری ( موارد مطالعه : محور هراز در آمل و محور مدرس در بابل / مازندران)کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارکرد سکونتی محله های شهری؛ محله های جولستان و قائم در شهر تویسرکاندومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
11دریافت فایل PDF مقالهبرسی کارکرد سکونتی محله های شهری؛ محله های جولستان و قائم در شهر تویسرکاندومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
12دریافت فایل PDF مقالهسنجش کالبدی فرم شهر مورد مطالعه: آزاد شهردومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه میان اندازه شهر و درآمد شهرداری ها ( مورد مطالعه : شهرهای استان مازندان)دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهسنجش و ارزیابی شاخص های هویت محله ای در شهر بابلاولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خصوصیات اقلیمی در طراحی خانه های سنتی شهر آمل با رویکرد معماری پایداراولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1395
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی بر میزان مشارکت زنان در امور شهرنخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر شهر بر تغییرات سالانه دما ( مورد مطالعه : بابلسر)نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
18دریافت فایل PDF مقالهنقش ایمنی و امنیت در سرزندگی فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان هراز آمل)کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی فقر کالبدی در شهر قایمشهرکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی شاخص های فقر اجتماعی در شهر قایمشهرسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تاثیرگذاری تراکم ساختمانی بر قیمت مسکن مورد مطالعه: شهر بابلسراولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
22دریافت فایل PDF مقالهکاهش مصرف انرژی در شهرها با رویکرد فرم های پایدار ساختمانی مورد مطالعه: شهر همداندومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آسیب پذیری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی (زلزله)ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر گرگانهفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1399
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان جرم خیزی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی)هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1399

مقالات عامر نیک پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی فقر اقتصادی در شهر قایمشهرفصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی1397
2دریافت فایل PDF مقالهتحولات نظام شهری در استاان مازندران با تاکید بر شهرهای کوچکفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1397
3دریافت فایل PDF مقالهالگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهردوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1397
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش عوامل موثر بر قیمت زمین با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) (مورد شناسی: شهر بابلسر)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1398
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر ساریفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1396
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)مجله آمایش جغرافیایی فضا1394
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی فقر جنسیتی در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر قائمشهر)فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1397
8دریافت فایل PDF مقالهالگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهریمجله آمایش جغرافیایی فضا1398
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن (مورد مطالعه بابلسر)دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1397
10دریافت فایل PDF مقالهالگوی فضایی شاخص های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل موثر بر آن مورد مطالعه: شهر آملفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری در شهر نورآباد ممسنیفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری1399
12دریافت فایل PDF مقالهظرفیت سنجی فرم محلات بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: شهر بابلسرفصلنامه شهر پایدار1397
13دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی مولفه های شکل دهنده سرزندگی خیابان به مثابه ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک مطالعه موردی: خیابان شهید چمران شیرازفصلنامه شهر پایدار1399
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدانفصلنامه شهر پایدار1398
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل)دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1399
16دریافت فایل PDF مقالهInvestigating the pattern of physical expansion in Northern Cities (A Case Study of Kiakola City)فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری1399
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگوی فضایی شاخص های فقر شهری در شهر بابلفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی شاخص های سالمندی در نواحی شهری و روستایی ایرانپژوهش های جغرافیای انسانی1399
19دریافت فایل PDF مقالهشناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهریدوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی1397
20دریافت فایل PDF مقالهسنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی1399
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل)فصلنامه مطالعات شهری1397

سوابق استادی عامر نیک پور

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1دانشیار1390-تاکنون

تحصیلات تخصصی عامر نیک پور

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1385-1390

سوابق شغلی و تخصصی عامر نیک پور

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیعضو هیئت علمی1390-تاکنون

جوایز و افتخارات عامر نیک پور

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران1398
تاریخ ایجاد رزومه: 8 اردیبهشت 1400 - تعداد مشاهده 380 بار

نمودار سالانه مقالات عامر نیک پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عامر نیک پور

آدرس ایمیل: nikpour1551@gmail.com
کشور: ایران استان: مازندران شهر: آمل

به اشتراک گذاری صفحه عامر نیک پور

کلیدواژه های مهم در مقالات عامر نیک پور

پشتیبانی