علوم و فنون مرزی

Journal of Border Science and Technology

این نشریه با همکاری انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران منتشر می‌شود فصلنامه علوم و فنون مرزی با شماره شاپا (۴۰۹۰-۲۵۳۸) طبق مجوز شماره ۳/۲۲۵۲۲۰ مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸  کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی است.

از مولفه های رشد و توسعه یافتگی جوامع, پیشرفت سطح عقلانیت اجتماعی و وجود بستر مناسب جهت توزین و نقد آرا و نظرات می باشد. از بعد دیگر هیچ جامعه ای به مرحله تکامل نمی رسد مگر اینکه چتر امنیت و آسایش سایه خود را بر عقول و ابدان آحاد جامعه بگستراند حفظ و صیانت از امنیت اجتماعی جامعه میسر نیست مگر با مجاهدتهای عالمانه و عاشقانه انسانهایی که لباس مقدس پلیس را به تن نموده اند و خود را به سلاح ایمان و دانش و اندیشه مجهز نموده اند. دانشکده علوم و فنون مرز در راستای تحقق اهداف خود اقدام به نشر مجله علمی«علوم و فنون مرزی » نموده است تا با ایجاد زمینه مناسب, پلی را جهت تبادل اطلاعات علمی و تجربیات افراد خبره با مخاطبین نشریه ایجاد نماید.

فصل اول – کلیات

ماده ۱- مستندات قانونی انتشار فصلنامه.

الف- ماده ۲ قانون مطبوعات

ب- رویه جاری کلیه دانشگاههای کشور

ج- موافقت کمیسیون ساماندهی نشریات مورخه ۸۹/۸/۲۹ با انتشار نشریه.

ماده ۲- اهداف:

الف- ارتقا سطح علمی اساتید, پژوهشگران , دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین

ب- ایجاد ارتباط علمی و انتقال تجربیات با مراکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی

ج- اطلاع رسانی پیرامون  نوآوری ها، رویدادها و کنفرانسهای علمی، مرزی و امنیتی

د- فراهم کردن بستر مناسب برای نشر آثار اساتید و دانشجویان

ماده ۳- مخاطبین:

الف- مراکز پژوهش و دفاتر تحقیقات پلیس های تخصصی ناجا.

ب- دانشجویان و اساتید دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

ج- دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین

د- پژوهشگران و محققان حوزه مسایل امنیتی و مرزی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)