آقای رضا خیرالدین

Reza Kheyraldin

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181485)

36
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی