آقای دکتر مهدی رازپور

Dr. Mehdi Razpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447610)

11
10
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی