آقای مهندس مصطفی کشتکار

Engineer Mostafa Keshtkar

دانشگاه شهید بهشتی - وزارت نیرو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447613)

7
6
26
2
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی