خلاصه فعالیتهای علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 22
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 131
رتبه علمی در کل کشور: 819
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 63
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 24 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

لزوم توجه به عدالت منطقه ای وبرنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین نوشته الهام وفائیبهینه سازی چند هدفه هزینه و انرژی ساختمان های مسکونی در ایران نوشته محمدباقر نوبخت حقیقیتاثیرات بیماری کووید- ۱۹ بر بخش کشاورزی نوشته الهام وفائیواکاوی مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تاکید بر نوآوری نوشته حمید محمدی و یدالله دیوسالار و گلنساء صلواتی و محدثه بشیرمشهدیبررسی تاثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم ها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران نوشته الهام وفائیبررسی انطباق شهرهای آینده با متاورس؛ پیامدها و چالش های تحقق آن نوشته حمید محمدی و محدثه بشیرمشهدیارزیابی میزان و چگونگی اثرات فناوری های نوین بر شهرهای هوشمند آینده نوشته حمید محمدی و محدثه بشیرمشهدیبررسی تغییر سرمایه گذاری در دارایی ها در واکنش به تغییر رشد اقتصادی نوشته یونس تیمورینقش سرمایه گذاری ریسک پذیر در توسعه شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی: تجاربی از کشورهای منتخب نوشته الهام وفائیتبیین اثربخشی سرمایه اجتماعی بر گسست تله فقر فضایی (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان بابل) نوشته مرتضی مهرعلی تبار فیروزجاییتحلیل تعامل فضایی شهری با استفاده از داده های جابجایی مسافر بین شهری:مطالعه موردی شهرهای استان فارس نوشته حمید محمدیمدلسازی ساختاری تفسیری پیشران های توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد نوشته حمید محمدیریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی ایران: تکنیک پنج چرا نوشته الهام وفائیاصلاح و چابک سازی فرایند برنامه ریزی توسعه در ایران نوشته مهرداد کاشف و مینا ابوطالبیارزیابی حساب واحد خزانه در ایران نوشته بهاره فهیمیفراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه نوشته مرتضی مهرعلی تبار فیروزجاییتحلیل ساختار بازار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران نوشته الهام وفائیبررسی همگرایی رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ناهار و ایندر نوشته الهام وفائیبررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی نوشته الهام وفائیکاربرد تکنیک ناپارامتریک برای ارزیابی وضعیت رفاه منطقه ای نوشته الهام وفائی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

وضعیت انرژی در ایران (تولید، مصرف و تجارت) (1400)وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با تاکید بر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (1400)بررسی اثر بخشی قوانین و مقررات در هم افزایی از تولید تا صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای هدف (با محوریت بخش خصوصی) (1400)لایحه بودجه ۱۴۰۱ و هدف محوری رشد اقتصادی (تبیین مبانی و الزام ها) (1400)نکاتی در خصوص نقشه راه در طراحی برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور (1400)بررسی نظام مالی دولت (۲)؛ اوراق بدهی (1400)بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (1400)مقایسه ایران و اقتصادهای نوظهور در خط سیرها و شاخص های بنیادین توسعه: دوره زمانی ۲۰۲۰ - ۱۹۸۰ (1400)مدیریت اصولی پسماندهای جامد شهری؛ چالش ها و راه کارها (1399)محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (1400)آسیب شناسی امور ناظر بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ارائه راهبردهای ساماندهی (1400)طرح ایجاد آزمایشگاه سیاستی برنامه و بودجه (1400)تحلیل بخش رفاه و تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (1400)دلالت ها و امکان های هدف گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی ۸ درصدی (1400)نگاهی اجمالی به دستورالعمل راهنمای شفافیت مالی دولت ها (1400)حلقه های مفقوده در ساختار تولید کشور (1399)مقدمه ای بر روند توسعه جهانی بعد از کووید-۱۹ (1399)تحلیل وضعیت بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (1400)تحلیل و تبیین کلان بودجه از جنبه مصارف بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (1400)تحلیل و تبیین سیاست های مالیاتی چند سال گذشته و پیشبینی آن در سال ۱۴۰۱ (1400)تحلیل و تبیین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (1400)تحلیل و تبیین تحولات بازار کار و چشم انداز آن در سال ۱۴۰۱ (1400)بررسی و تحلیل صادرات و واردات و پیش بینی آن برای سال ۱۴۰۱ (1400)تحلیل بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (1400)بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش های توسعه جهانی ۱۹۹۱ - ۲۰۲۰ (1400)تامین مالی از محل اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور (1400)پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (1400)گزارش تلفیق و جمع بندی مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا (1400)تحلیل وضعیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (1400)تحلیل وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور (1400)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: