خلاصه فعالیتهای علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 13
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 828
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 63
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تبیین اثربخشی سرمایه اجتماعی بر گسست تله فقر فضایی (مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان بابل) نوشته مرتضی مهرعلی تبار فیروزجاییتحلیل تعامل فضایی شهری با استفاده از داده های جابجایی مسافر بین شهری:مطالعه موردی شهرهای استان فارس نوشته حمید محمدیمدلسازی ساختاری تفسیری پیشران های توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد نوشته حمید محمدیریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی ایران: تکنیک پنج چرا نوشته الهام وفائیاصلاح و چابک سازی فرایند برنامه ریزی توسعه در ایران نوشته مهرداد کاشف و مینا ابوطالبیارزیابی حساب واحد خزانه در ایران نوشته بهاره فهیمیفراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه نوشته مرتضی مهرعلی تبار فیروزجاییتحلیل ساختار بازار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران نوشته الهام وفائیبررسی همگرایی رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ناهار و ایندر نوشته الهام وفائیبررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی نوشته الهام وفائیکاربرد تکنیک ناپارامتریک برای ارزیابی وضعیت رفاه منطقه ای نوشته الهام وفائیتجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری انرژی در ایران نوشته جمال کاکائیآینده نگری و حکمرانی در عمل: بازآفرینی سیستم حمل ونقل کشور با اهرم یارانه سوخت نوشته سعید قاسمی زاده تمر

کنفرانسهای برگزار شده مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: