فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 50 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPDR-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ­ترین گام­ های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام ­نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می ­شود. این نظام­ نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان ­یافته­ ای گفته می ­شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام ­نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسی فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ­ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام ­نامه­ های برنامه­ های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره ­های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه­ ریزی توسعه است و استخراج گزاره ­ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره­ ها آن ها به شیوە تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده ­اند. در واقع داده ­های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده ­سازی خلاصه شده­ اند. در نهایت با شیوە استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون­ های اصلی از آن ها انتزاع شده ­اند. تحلیل یافته ­ها نشان می­ دهد که مضامین استخراج شده را می ­توان در دسته­ های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ­ریزی دسته­ بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی­ هم ­گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت ­گیری­ های هشت­ گانه بدست آمد که سمت ­و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان­ می ­دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت ­گیری­ های استخراج شده، سیاست­ ها و الزامات آن ها متناسب با یافته ­های پژوهش ارائه شده است.

نویسندگان

مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی

استادیار، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران .

غلامرضا گرائی نژاد

دکتری علوم اقتصادی، متخصص حوزه اقتصاد توسعه و آموزش