تاثیرات بیماری کووید- ۱۹ بر بخش کشاورزی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_131

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

با گسترش و روند ادامه دار بیماری کووید- ۱۹ در جهان آثار مخرب آن بر اقتصاد و بخش های مختلف اقتصادی نمود پیدا کرده است. در این میان، بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی بوده که شیوع این بیماری بر این بخش نیز اثرگذار بوده است. بنابراین بررسیآثار بیماری کووید- ۱۹ بر بخش کشاورزی جهت شناختن چالش ها و کمبودهای بخش کشاورزی و رفع آنها امری مهم و ضروری است. از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی یا کتابخانه ای به مطالعه تحقیقات انجام شده در جهان در مورد آثار بیماری کووید- ۱۹ بر اقتصاد و بخش کشاورزی پرداخته شده است. همچنین چالش های بخش کشاورزی نظیر وضعیت نابسامان اشتغال، مشکلات حمل و نقلمحصولات تولیدی، هدر رفت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مخرب این بیماری واقدامات ناشی از کنترل این بیماری بر تولید، توزیع و تقاضای مواد غذایی در جهان و کاهش اشتغال در این بخش بوده است. همچنین،بخش کشاورزی تنها بخش اقتصادی بوده است که در زمان این بحران کمترین میزان کاهش در رشد را نسبت به سایر بخش هایاقتصادی تجربه کرده است. در نهایت، پیشنهاداتی جهت ارتقای این بخش و بهبود امکانات در دسترس بیان شده است.

نویسندگان

مهدی پندار

استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

الهام وفائی

استادیار، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

اژین جواهری

دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران