فصلنامه گردشگری شهری

Journal of Urban Tourism

فراخوان ارسال مقاله شماره ویژه کووید 19:

با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و به خصوص گردشگری در ایران فصلنامه گردشگری شهری در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل مسئله ای و کاربردی به موضوعات جدید گردشگری شهری در ایران، در نظر دارد یکی از شماره آتی خود را با موضوع "بحران کرونا و تاثیر ان بر گردشگری شهری" اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی به  سامانه مجله ارسال نمایید. در همین راستا مقاله های دریافتی در اولویت داوری قرار می گیرند.

 فصلنامه گردشگری شهری با شماره شاپا (۶۹۲۶-۲۴۲۳) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۱۲۵۰.۱۸.۳/ مورخ۱۳۹۶.۱.۱۴ از شماره زمستان ۹۵ موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.  

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات