آقای دکتر محمدرضا فرزین

Dr. Mohamad Reza Farzin

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کل بانک مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181869)

6
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی