آقای دکتر افشین متقی

Dr. Afshin Motaghi

عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182275)

42
81
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی