آقای دکتر عبدالمجید احمدی

Dr. Abdolmajid Ahmadi

استادیار دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183572)

21
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی