آقای دکتر علی حاجی نژاد

Dr. Ali Hajinejhad

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347351)

25
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی