آقای پروفسور مصطفی طالشی

Prof. mostafa taleshi

مرتبه علمی استاد دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (17904)

17
16
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی