فصلنامه شهر تاب آور

Resilient city

فصلنامه شهر تاب آور توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) به زبان فارسی منتشر می شود.

محورهای موضوعی مجله

۱- حفاظت و مصون سازی زیرساخت ها و دارایی های شهری

۲-شهر امن و ساخت و ساز ایمن

۳-مدیریت و برنامه ریزی شهری

۴-مهندسی مدیریت بحران شهری

۵- شهر تاب آور

۶- پدافند شهری

۷- شهر هوشمند

۸- سایر موارد مرتبط

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات