آقای دکتر رضا غفارپور

Dr. Mohammadreza Ghafarpoor

استادیار مهندسی برق- مهندسی سیستم های انرژی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176224)

41
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی