آقای دکتر حسین آگهی

Dr. Hossein Agahi

دانشیار دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295893)

27
28
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی