پهنه بندی مناطق مستعد رخداد سیل با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (منطقه مطالعاتی: حوزه های آبخیز گرگانرود و قره سو استان گلستان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,742

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCCC06_232

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398

چکیده مقاله:

سیل یک رخداد طبیعی و غیر منتظره می باشد که در دهه های اخیر به فراوانی رخ داده و منجر به آسیب های اجتناب ناپذیری شده است. از این رو از دیدگاه توسعه پایدار، مدیریت خطر سیل امری ضروری می باشد. در سال های اخیر امکان استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین به ویژه الگوریتم جنگل تصادفی (RF) افزایش یافته است. هدف تحقیق حاضر پهنه بندی مناطق سیل خیز استان گلستان با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و ارزیابی قابلیت این الگوریتم ها در برآورد مکانی احتمال وقوع سیلاب می باشد. برای این منظور از 2168 نمونه رخداد سیل در حوزه آبخیز گرگانرود قره سو در این استان استفاده شد. متغیر های طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع - حوزه، شیب منطقه، تراکم آبراهه، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI) به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از داده های مکانی فوق مدل های RF ، مدل خطی تعمیم یافته (GLM) و GLM درجه دو کالیبره و نتایج حاصل از آنها اعتبار سنجی گردید. نتایج اعتبار سنجی نشان می دهد دقت نقشه احتمال حاصل از اجرای الگوریتم RF نسبت به مدل های GLM ساده و GLM درجه دو بالاتر است. دقت نقشه های حاصل از اجرای مدل های فوق بر مبنای مساحت زیر منحنی ROC به ترتیب برابر 84.7%، 68.8% و 75.6% است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه علی یاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز مطالعات سنجش از دور و - GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

علی اکبر متکان

استاد مرکز مطالعات سنجش از دور و - GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

بابک میرباقری

استادیار مرکز مطالعات سنجش از دور و - GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

روزبه ولوی

دانشجوی دکتری گروه اکولوژی کمی و کاربردی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ملبورن، استرالیا