فراتحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 939

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AASCONFERENCE02_022

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم در کشورهای جهان سوم بیکاری می باشد. لذا توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینانه برای پیشرفت و ایجاد اشتغال امری ضروری است. لذا با عنایت به اینکه مطالعات کارآفرینی و عوامل موثر برای توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردار است، ضرورت دارد که این عوامل به طور عمیق مورد بررسی قرار بگیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تحقیقات صورت گرفته داخلی بود. جهت بررسی این هدف از روش فرا تحلیل استفاده گردید. مقالت علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی کشور با موضوع عوامل موثر بر کارآفرینی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند (n=47). نتایج نشان داد مهمترین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی به ترتیب اولویت بر حسب فراوانی عبارتند از : عوامل فردی، محیطی اقتصادی مالی، زیر ساختی محیطی، اجتماعی فرهنگی، آموزشی ترویجی، حمایتی، ارتباطی، سازمانی.

نویسندگان

ریحانه حق جو

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

جعفر یعقوبی

دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان