خانم مهندس الهام خسروی پور

Engineer elham khosravipour

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی - پژوهشگر - کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

Researcher ID: (285751)

95
28
3
2
12
11
82
8

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، پژوهشگر، کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Khosravipour, E.(2014).Investigation of the effect of Islamic values, beliefs, and traditions on organizational agility in institutional offices of national Iranian South oilfields company. JBES, VOL5, NO 6.
 •  Khosravipour, E.(2021). Data Mining (Concepts, Algorithms) and Its Application to predict and Control Covid-۱۹ Epidemic. Second International Conference on Interdisciplinary Studies in Health Sciences, Psychology, Management and Educational Sciences, Canada
 •  Khosravipour, E.(2021). Investigating the concepts and theories of organizational wisdom and its impact on individual creativity,8th International Conference on Management, World Trade, Economics, Finance and Social Sciences,Greece.
 •  Khosravipour, E.(2022).Social capital as a key factor to building Organizational Resilience. 2nd International Conference on Humanities, Law, Social Studies and Psychology, Izmir, Turkey.
 •  Khosravipour, E.(2022). The impact of digital transformation on human resource management with an emphasis on the role of organizational culture. 3nd International Conference on Humanities, Law, Social Studies and Psychology, september 19, 2022, Dubai, UAE.
 •  خسروی پور. الهام.(1401).گسترش شهرهای هوشمند، بسترساز توسعه ی پایدار. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران، بروکسل، بلژیک، شهریور ماه 1401.
 •  Khosravipour, E.(2023).Analyzing the impact of external variables of information communication and technology on organizational agility in Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. International Journal of Agricultural Science, Research and Technology (IJASRT) in Extension and Education Systems. VOL 13, Issue 4.
 •  Khosravipour, E.(2023).Data Mining (Concepts, Algorithms) and Its Application to predict and Control Covid-19 Epidemic. Journal of New Findings in Health and Educational Sciences (IJHES), Vol 1, N.1, PP: 18-25.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1393 - فارسی
 • پایان نامه کاربردهای امنیتی داده کاوی و تکنیک های آن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) - 1388 - فارسی
 • گزارش گزارش کارآموزی-آموزش الکترونیکی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) - 1388 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مربی (1387-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های کامپیوتر (1387-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی (1394-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس زبان انگلیسی (1388-1402)
 • سابقه تدریس در درس مساله شناسی در سازمانها (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در درس اصول بازرگانی (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در درس سیستم های انبارداری (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در درس آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در درس کارسنجی و تجزیه و تحلیل روشها (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در درس مبانی سازمان و مدیریت (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهشی دانشگاه (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در درس برنامه ریزی امور رفاهی (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • Greece-Certificate of MPT(Matris Pedia Training) iran representative for the attendance at the training course of 8th international conference on management, world trade, economics, finance and social sciences (2021)
 • کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق-پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق-دومین همایش ملی خانواده و مدرسه (1402)
 • کسب رتبه سوم مقاله برتر همایش ملی کارآفرینی در حوزه ی سلامت (1401)
 • کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق- نهمین کنفرانس ملی روانشناسی مثبت نگر دانشگاه هرمزگان (1401)
 • مقاله برتر-چهارمین همایش ملی سواد رسانه ای کشور (1401)
 • کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق- کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت-دانشگاه هرمزگان (1400)
 • کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق- ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش - دانشگاه مازیار مازندران (1400)
 • کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق- هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی مثبت نگر دانشگاه هرمزگان (1400)
 • کسب تندیس مقاله برتر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت-تهران (1393)
 • Tehran-Certificate of MPT(Matris Pedia Training) iran representative for the attendance at the training course of 5th national Conference on Modern Developments in Management, Economics and Accounting

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • درمان شناختی رفتاری در کودکان بیش فعال - ششمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1403)
 • کاربست هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش با رویکرد Chat GPT - دانشگاه هرمزگان (1402)
 • استراتژیهای نوین در مدیریت کلاس درس - دانشگاه هرمزگان (1402)
 • تسهیلگری در خلاقیت - انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • بازی و خلاقیت در تدریس - انجمن دانش دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
 • ناسازگاری در کودکان و نوجوانان - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • اقدام پژوهی - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم (1402)
 • رشد فردی - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • تنظیم و مدیریت موثر هیجان خشم - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • درس پژوهی - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • استعدادیابی و آموزش مهارت محور دانش آموزان - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیک: آنچه یک معلم هوشمند از پاورپوینت باید بداند - دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان (1402)
 • کاربرد نظریه ساختارگرایی در تدریس - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • وبینار همایش ملی از نگاه معلم - دانشگاه هرمزگان (1402)
 • فن بیان و مهارتهای ارتباطی - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • متاورس و نقش آن در آموزش - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • تاب آوری در کودکان و نوجوانان - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • نوجوان در جستجوی هویت - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • بیش فعالی - پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم (1402)
 • آشنایی با مولفه های روانشناسی فردی و اجتماعی دانش آموزان - دانشگاه هرمزگان (1402)
 • آشنایی با مهارت خودشناسی - سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1402)
 • سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت - دانشگاه هرمزگان (1402)
 • درس پژوهی - دومین کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه-دانشگاه هرمزگان (1402)
 • راهبردهای کاربردی آموزش در خانواده - دومین همایش ملی خانواده و مدرسه (1402)
 • دومین همایش ملی خانواده و مدرسه - دانشگاه هرمزگان (1402)
 • کارگاه آشنایی با انواع اختلالات اضطرابی - دهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1402)
 • ضرورت شتاب بخشی کارآفرینی در حوزه سلامت - کنگره ی کارآفرینی در حوزه سلامت-سیستان و بلوچستان-ایرانشهر (1401)
 • تبیین ضرورت مشاوره کسب و کار برای دانشجویان حوزه بهداشت با هدف توانمندسازی و بهبود آینده شغلی - کنگره ی کارآفرینی در حوزه سلامت-سیستان و بلوچستان-ایرانشهر (1401)
 • سرگذشت یک کارآفرین - کنگره ی کارآفرینی در حوزه سلامت--سیستان و بلوچستان-ایرانشهر (1401)
 • کارگاه مهارتهای زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناختی - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1401)
 • کارگاه فنون شکفتگی و سرزندگی تحصیلی - اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی - دانشگاه هرمزگان (1401)
 • تلفیق بازی و تدریس - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی - دانشگاه هرمزگان (1401)
 • نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت - دانشگاه هرمزگان (1401)
 • شایستگی های حرفه ای معلمان در نظام تعلیم و تربیت - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • اصول طراحی بسته آموزشی(درسنامه) - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • روش پژوهش ترکیبی(کمی و کیفی) - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • مولفه های تربیتی سیره و مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • راهکارهای بهبود اختلالات املایی در دانش آموزان - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • چهارمین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی - دانشگاه امام صادق(ع) - https://milconf.ir/fa/news.php?rid=54 (1401)
 • سواد جسمانی و بهزیستی ذهنی - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1401)
 • سنجش عملکردی، رویکردی نو در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (1401)
 • دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت - دانشگاه هرمزگان (1401)
 • کاربست هرم مازلو در کلاس درس - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1401)
 • آشنایی با مولفه های بهزیستی در روانشناسی - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1401)
 • بازی وارسازی(گیمیفیکیشن) - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1401)
 • تبیین جایگاه مولفه های روانشناسی در تعلیم و تربیت - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1401)
 • رویکردهای مدیریتی در بهره برداری از مطالعات کاربردی در آموزش و پرورش - دانشگاه هرمزگان (1400)
 • آینده پرداخت ها با همه گیری ارزهای دیجیتال - موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه (1400)
 • مدل هاي كسب و كار - موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه (1400)
 • اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت - دانشگاه هرمزگان (1400)
 • کارگاه راهبردهای تدریس و یادگیری - ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، 25 آذرماه (1400)
 • کارگاه مدارس طبیعت - ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، 25 آذرماه (1400)
 • کارگاه آلودگی محيط زيست دريايی و روشهای پاكسازی و مقابله با آن - ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، 25 آذرماه (1400)
 • کارگاه نجوم در پدیده های اطراف ما - ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، 25 آذرماه (1400)
 • اختلالات عملکرد جنسی زوجین - دومین همایش ملی ارتقای سلامت فرد،خانواده و جامعه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان-اصفهان (1400)
 • فعالیت های الکترونیکی، کلید یاد گیری فعال در آموزش مجازی - پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران-دانشگاه کردستان (1400)
 • ارزشیابی در محیط های یادگیری الکترونیکی - پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران-دانشگاه کردستان (1400)
 • سنتز پژوهی در یادگیری الکترونیکی - پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران-دانشگاه کردستان (1400)
 • توسعه یادگیری ترکیبی در دانشگاه ها - پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران-دانشگاه کردستان (1400)
 • سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز (1400)
 • کارگاه کاربردهای روانشناسی مثبت نگر در تعلیم و تربیت - هشتمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان (1400)
 • حضور آنلاین در هشتمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت - دانشگاه هرمزگان (1400)
 • کارگاه آموزشی سامانه مدیریت طرح های پژوهشی - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1398)
 • کارگاه آموزشی اصول راه اندازی و مدیریت کسب و کار - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1398)
 • کارگاه آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1398)
 • کارگاه اصول و فنون مذاکره - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1397)
 • کارگاه آموزشی "کار با نرم افزارهای کاربردی WORD&EXCEL" - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1396)
 • کارگاه آموزشی "آشنایی با روش های جستجو در منابع الکترونیک OPEN ACCESS" - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1396)
 • کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1396)
 • کارگاه آموزشی آیین خردورزی در تربیت فرزند - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1395)
 • کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی - مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) (1394)
 • آشنایی با نرم افزار سه بعدی Sketchup - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (1394)
 • روش های عصب شناختی در مطالعات بازار، بررسی ماهیت و کارکردهای تفکر استراتژیک، راهبردهای مدیریت تعارض در سازمان - مرکز همایش های تلاش (1393)
 • دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - مرکز همایش های تلاش (1393)
 • آشنایی با سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار، عوامل رفتاری در تصمیم گیری مالی، روش های تامین مالی در بنگاه های اقتصادی - مرکز همایش های تلاش (1393)
 • اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - مرکز همایش های تلاش (1393)
 • کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - موسسه همايشگران مهر اشراق (1393)
 • اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - مرکز همایش های تلاش (1392)
 • اصول تکنیکهای مذاکره، مدیریت استرس و زمان، کاربردهای وب به روش R&D، مدیریت ارتباط با مشتری - مرکز همایش های تلاش (1392)
 • گزارش دهی ممیزی مالی، نرم افزار ممیزی، اظهارات مالی منسجم، استانداردهای حسابداری و اظهارات مالی - مرکز همایش های تلاش (1392)
 • راهکارهای افزایش اعتمادبنفس در دانش آموزان - نهمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت، دانشگاه هرمزگان

سایر موارد

 • بیش از 18 سال سابقه در زمینه پژوهش های علمی، ویراستاری کتب و منابع علمی و ترجمه تخصصی دانشگاهی
 • https://civilica.com/p/285751
 • https://www.orcid.org/0000-0003-0939-9794
 • https://ir.linkedin.com/in/elham-khosravipour-b9197221b
 • https://instagram.com/elham_khosravipour
 • زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دوره های ICDL