ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه جیرفت

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه جیرفت
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: 994
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی:

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه جیرفت

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه جیرفت را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه جیرفت

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مروری بر کاربرد آب‎های نامتعارف در صنعت آبزی‎پروری

فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1399
2ارزیابی برخی از ویژگی های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ارقام مختلف نارنگی

دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1398
3تجزیه و تحلیل ژنتیکی ناحیه 12S rRNA شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران
دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
4معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی

دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1398
5بررسی اقتصادی کشت محصول گندم
اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1399
6تاثیر گچ، کربن آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگی های یک خاک سدیمی
نشریه پژوهش های خاک1398
7بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی ذرات معلق جو با استفاده از شاخص عمق اپتیکی آئروسل ها در جنوب شرق ایران
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1399
8مقایسه شاخص های کشاورزی- زیست محیطی در کشورهای منتخب
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
9survey of water used in poultry units in noorabad city of Fars province and it s neighboring rural areas
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی1399
10نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تاکید بر کشور ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی1398
11Examination of Children’s Height and Weight according to Standard NCHS Growth Curve: A cross-sectional Study in the Jiroft Townshipفصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی1399
12بررسی قارچ های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تاثیر گونه های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1399
13ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی و آلودگی نیتراته منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: آبخوان دشت زیدون
مهندسی آبیاری و آب ایران1399
14The fungal contamination of indoor pools in Sanandaj city, Iran (2017)
مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1398
15شبیه سازی اسلاشینگ مخزن در حضور فوم های شناور با استفاده از روش اویلری-لاگرانژی
بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399
16محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر مواد آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک های شور- سدیمی تحت تنش خشکیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
17محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی غلظت آهن و روی در کمپوست و ورمی کمپوست تولید شده از ضایعات آلی مختلف

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
18محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی روش های ژئوفیزیکی برای تعیین ویژگی های خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
19محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی اثر کاربری های مختلف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کنار صندل جیرفتشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
20محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر ریزوسفر و فواصل مختلف ریزوسفر پایه های مرکبات بر آهن قابل جذب در یک خاک آهکی


شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
21محور مقاله: حاصلخیزی خاک تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی رشد و غلظت آهن فعال پایه های مختلف مرکبات در یک خاک آهکی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
22محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- ترکیب روش های نقشه برداری مرسوم و زمین آماری برای تخمین چگالی ظاهری خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
23تاثیر آموزش نظری و عملی در نظام قاجار بر رشد دانش نظامی و جایگاه نظامیان در ایران
فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ1398
24بررسی تاثیر تنش کم آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
25تعیین شرایط بهینه و اثر برخی تنش های محیطی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چغندر برگی (Beta vulgaris var. cicla)
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
26ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه ای و رژیم های آب آبیاری

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
27بررسی تاثیر حضور خودروهای برقی بر شاخص های امنیتی و اقتصادی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران1399
28B cell-mediated Immunity against Tuberculosis Infection: A Mini Review Study
مجله پزشکی بالینی1398
29Autophagy as one of the most important strategies for the treatment of tuberculosis; Mini-review
مجله پزشکی بالینی1398
30شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های محصولات کشاورزی در بازاریابی محصولات کشاورزی
چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری1398

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه جیرفت

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه جیرفت

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه جیرفت در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه دانشگاه جیرفت

  نمودار تولید سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه جیرفت تاکنون با ۲۸,۷۴۵ پژوهشگر از ۶۱۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگراندانشگاه جیرفت در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 750 مقاله نویسنده اول
  • 435 مقاله نویسنده دوم
  • 299 مقاله نویسنده سوم
  • 115 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه جیرفت در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی