خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه گلستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,553
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 12
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 120
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 57
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 45 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 23 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه گلستان

Blood Glucose Control in Type Ⅰ Diabet Patients with Adequate Insulin Injection Using Feedback Linearization Method نوشته Hadi Raeesi و Nima Nsehiبازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری) نوشته عبدالمجید نورتقانیارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل های کاکاشرف شهرستان خرم آباد نوشته Manoochehr Babanezhadاعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در شهروندان شهر گرگان نوشته عوامل موثر بر رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کووید ۱۹ در میان روستائیان استان مازندران نوشته Gholam Reza Khosh Farسالمندی مشقت بار: پیامد سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان بدره نوشته Bahman Bayanganiرابطه کیفیت زندگی اسلامی با بهزیستی روانشناختی سالمندان نوشته منوچهر بابانژادنقش کار و فناوری در تربیت صحیح دانش آموزان نوشته محمدیونس فخاربررسی تاثیر دیابت نوع دو بر ساختار پیاز بویایی رت نژاد ویستار نوشته Hamidreza Yahyaeipour و Farzaneh Ganji و Zahra Nazariبررسی تاثیر دیابت نوع دو بر ساختار پیاز بویایی رت نژاد ویستار نوشته Hamidreza Yahyaeipour و Farzaneh Ganji و Zahra NazariStudy of Dioxide Carbon Concentration and Indoor Air Quality in Some Buildings in the Equatorial Region of Cameroon (Yaounde) نوشته Gholamreza RoshanImpact of Climate Change on Outdoor Thermal Comfort and Health in Tropical Wet and Hot Zone (Douala), Cameroon نوشته Gholamreza RoshanRegional Simulation Model of the Meteorological Effects of Maharlu Lake on the Human Climate Health of Shiraz in Iran نوشته Gholamreza Roshan و Robabe YousefiReducing the risk of low or high birth weight for women with low or high body mass index under the care of high quality hospital by using instrumental variable نوشته Manoochehr Babanezhadتعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ اسلامی نوشته مریم زنگانهآرش سیاوش کسرایی و میدان ادبی ایران نوشته وحید رویانی و منصور حاتمی نژادنگاهی انتقادی به پژوهشهای شالوده شکنانه در ایران نوشته عیسی امن خانیاقتدار نظریه در پژوهش های ادبی معاصر نوشته عیسی امن خانیبررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج نوشته Narges Samadani Langeroodi و Sepideh MehraniInvestigation of Phytochemical and Antioxidant Capacity of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Against Gout نوشته Yeganeh Teimoori-Boghsani و Mohammad Bagher Bagherieh-Najjar و Manijeh Mianabadi

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه گلستان

تعیین حجم مفید برداشت شن و ماسه برای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر مورفولوژی رودخانه (1395)تحقیق پیرامون آب های غیرمتعارف و تبدیل آن ها با استفاده از تکنولوژی های نو به آب های با کیفیت جهت مصرف شرب و غیره با لحاظ آثار زیست محیطی در استان گلستان (1395)بررسی و تحقیق تغییرات تراز آب دریا بر رودخانه گرگانرود از لحاظ کمی و کیفی و تعیین تراز بهینه آب دریا در کارکرد مناسب رودخانه (1395)بررسی و امکان سنجی تثبیت خاک با استفاده از نانو تکنولوژی و ارائه راهکارهای کاربردی در اراضی زه دار گلستان (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (برنامه عملیاتی مدیریت خشک سالی در ارتباط با مدیریت تطبیقی منابع و مصارف آب در بخش های مدیریت منابع آب و کشاورزی، خلاصه کل گزارش) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (پیش بینی منابع و مصارف آب در استان گلستان با توجه به سناریوی تغییر اقلیم و روند تغییر کاربری ارضی آبی و رشد جمعیت) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (پیش بینی وضعیت آتی مهم ترین مولفه های موثر بر منابع آبی استان گلستان و رویکردی نو در تعیین و رتبه بندی خشک سالی، پایش خشک سالی و ترسالی های استان گلستان) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (مطالعه و بررسی حلقه های درختی به عنوان شاخص اقلیمی استان گلستان، بررسی تغییرات کاربری اراضی استان گلستان، بررسی مسائل اجتماعی- اقتصادی منابع آب استان گلستان) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (بررسی و مطالعه الگوهای روزانه بارش و بدون بارش استان و ارزیابی خشک سالی ها به روشهای مرسوم، شاخصهای اقلیمی اثرگذار سیارهای ، منطقهای و محلی) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (بررسی ویژگی های هیدروکلیمایی استان گستان و روندهای تغییرات زمانی آن ها، بررسی پراکندگی تغییرات مولفه آب قابل بارش برای دهه های گذشته، تحلیل سیستم های بارش زا در منطقه برمبنای نقشه ی آب قابل بارش و نقشه ی ضخامت) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (معرفی پدیده گرمایش جهانی و پیشینه مطالعات مدل سازی اقلیمی) (1395)بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی (1396)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه گلستان

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه گلستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: