خانم دکتر مهدیه پژوهان فر

Dr. Mahdiyeh Pazhohan

استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183086)

72
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی