خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 322
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 484
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 121
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

منافع ملی و راهبرد مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی تقابلی یا هم افزا؟ نوشته محمد محمودی کیاکاربست داده‎های اسناد خانوادگی و خاندانی در پژوهش‎های تاریخی (رهیافت‎ها، الزامات و چالش‎ها) نوشته فرهاد برادرشادبررسی سازه انگارانه رویکردهای نوین عربستان در سیاست خارجی نوشته مهدی پیرزادیتبیین اعمال مذهبی: مدلی نظری و آزمونی تجربی نوشته محمدرضا طالبانشناخت مولفه های بنیادگرایی دینی در ایران با رویکرد بومی نوشته مرضیه حاجی هاشمیمعضله پیشرفت جامعه شناسی (مورد مطالعات انقلاب) نوشته محمدرضا طالبان«معرفت عامه در لفافه پژوهش علمی» نقدی بر مقاله «ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه شناسی در ایران» نوشته محمدرضا طالبانآزمون بین کشوری نظریه بازار دین نوشته محمدرضا طالبانآزمون فازی فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی نوشته محمدرضا طالبانامتناع »امتناع اندازه گیری دینداری« نوشته محمدرضا طالبانبررسی جامعه شناختی جنبش فتح الله گولن برمبنای نظریه بسیج منابع نوشته محمد فکریتلاش نافرجام جامعه شناسان برای تعیین منزلت پارادایمی جامعه شناسی نوشته محمدرضا طالبانصلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی نوشته منصور انصارینارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم گام سازی در حقوق زیست بین المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا نوشته زهرا وطنیچگونگی شکل گیری اصل ولایت فقیه به منزله ساخت قدرت در جمهوری اسلامی نوشته مرضیه حاجی هاشمیشاه نفتی: نفت و سقوط رژیم پهلوی نوشته علی محمد حاضری و محمد فکریانقلابهای عربی: مطالعهای تطبیقی تاریخی (دلالتهایی نظری درباب نظریه های متاثر از انقلاب اسلامی) نوشته امیر عظیمی دولت آبادیماهیت و موضوع تبیین نوشته مسعود صادقی علی آبادیبررسی تجربی ارتباط تجانس مذهبی با خودکشی در ایران نوشته محمدرضا طالباننقد آینده پژوهی در علوم اجتماعی (با تاکید بر ایران) نوشته روح الله گلمرادی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: