خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 568
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 463
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 119
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تحلیل چالش مشروعیت خواهی حکومت اشرف افغان نوشته سیدمحمود سادات بیدگلیمالکیت ارضی و نظام های بهره برداری در دوره ناصری نمونه موردی لرستان نوشته محسن سراجخوانشی دین پژوهانه از " رویا" و "زبان رویا" در دو رویکرد فراطبیعت گرایانه ابن عربی و نگرش طبیعت گرایانه اریک فروم نوشته زینب شریعت نیابررسی فرایند انقلاب اسلامی در شهرکرد نوشته مریم رفیعی وردنجانیفقه مشروطه: جستاری در زمینه های پیدایش آن نوشته بهمن زارعی و سید صدرالدین موسویفتوت و رموز ان در آثار شیخ شهاب الدین سهروردی نوشته مهدیه سیدنورانیتحلیل کاربردهای دلالتی و وصفی براساس افعال غیرمستقیم گفتاری نوشته غلامرضا حسین پورروند اصلاح تقویم هجری شمسی در ۱۳۰۴ش نوشته سیدمحمود سادات بیدگلی و مریم مدنی جاویدتحلیلی رگرسیونی از تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی گرایش به حجاب «مطالعه موردی بانوان ۱۵ تا ۳۵ ساله» نوشته احسان عسگریتوسعه مقدم است یا برابری و عدالت؟ «نسبت میان توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در دولت های ایران» نوشته احسان عسگریمسئله «امکان اخلاق» و وحدت گرایی عرفانی نوشته حسن مهدی پورتحلیل مفاهیم «خود» و «دیگری» براساس مبانی عرفانی ابن عربی نوشته حسن مهدی پور«خودگرایی» سرشتی و «دیگرگرایی» اخلاقی در اندیشه عرفانی ابن عربی نوشته حسن مهدی پورتاملی در مبانی وجودشناختی صادر اول بر اساس تعلیقات امام خمینی(ره) بر مصباح الانس نوشته غلامرضا حسین پوراجاره انگاری ازدواج موقت و چالش های فقهی آن نوشته زینب محمدزادهوجود منبسط؛ در اندیشه سیدحیدر آملی و صدرالمتالهین نوشته مریم داورنیاگفت وگوی با متن، تلاقی گاه هرمنوتیک اسکینر و گادامر نوشته گیتی پورزکیتحلیل اقتصادی تطبیقی نظریه نقض کارآمد با مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، فرانسه و کامن لا نوشته زهرا وطنینقدی بر کتاب «صادق قطب زاده؛ از وزارت تا اعدام» نوشته مجتبی شهرآبادیعلیت تاریخی (دیدگاه کالینگوود و اوکشات) نوشته مسعود صادقی علی آبادی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: